Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 46
076 43 Ladmovce

 

056 / 637 61 24
www.ladmovce.ocu.sk
obecladmovce@zoznam.sk

 

IČO: 00331660
Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. ú. 12828622/0200

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.ladmovce.ocu.sk spravuje Obec Ladmovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad Ladmovce
Hlavná 46
076 34 Ladmovce

 

IČO: 00331660

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 340
Rozloha: 1132 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1298

 

Všeobecné informácie: obecladmovce@zoznam.sk
Podateľňa: obecladmovce@zoznam.sk
Starosta: Alžbeta Szabová, obecladmovce@zoznam.sk    
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecladmovce@zoznam.sk

 

Sekretariát:
Tel.: +421 56 63 76 124, Fax: +421 56 63 76 124, Email: obecladmovce@zoznam.sk

 

Kompetencie:
Obec Ladmovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Ladmovce je zriadený v Strede nad Bodrogom.

 

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

  13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30

aktualizované 22.06.2011

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35      
e-mail: info@webex.sk